vrijwilligtoezichtSinds janauari 2013 hebben alle educatiecentra, aangesloten bij ECN, aangegeven bereid te zijn vrijwillig mee te doen met het vrijwillige toezicht. Met de gemeenten en het Ministerie van SZW is afgesproken dat alle centra een inspectie krijgen vanuit de GGD. Inmiddels hebben alle educatiecentra een nulmeting gehad en zijn de eenmetingen in volle gang en is het de planning om nog vóór de jaarwisseling alle eenmetingen afgerond te hebben. Naast deze metingen heeft ook ECN inspecties uitgevoerd haar aangesloten leden. ECN ondersteund deze organisaties ook in het implementeren en waarborgen van de kwaliteitskaders welke gezamenlijk zijn vastgesteld.

Met veel trots en vreugde kan gesteld worden dat er geen ernstige of zorgelijke gebreken zijn geconstateerd bij de jeugdverblijven. Integendeel, men spreekt met lof over de vele activiteiten en intesieve ondersteuning die de jongeren op de educatiecentra meemaken en krijgen. Ook ECN kan zich goed vinden in de uitkomsten van de GGD rapportages. Het is immers een bevestiging en erkenning van de bijdragen van vrijwilligers, de professionals en ouders, die zich al jaren inzetten met als doel de jongeren de kans te bieden om zich optimaal te ontwikkelen.

De ouders markeren graag het nut van het vrijwillig toezicht, echter hebben veel bezwaren en zorgen over het wetsvoorstel Wet op de Jeugdverblijven. Dit blijkt ook uit de verschillende internetconsultaties en bijeenkomsten. Zo hebben de ouders tijdens een bijeenkomst met Minister Asscher hun zorgen en bezwaren duidelijk verwoord. Het wetsvoorstel wordt gezien als een directe inbreuk in de privacy, vrijheid van onderwijs en organiseren en in hun rol van ouderschap. ECN kan zich vinden in de kritiek, bezwaren en zorgen en streeft er naar de goede, constructieve samenwerking met Ministerie SZW, gemeenten en de GGD voort te zetten zoals het de afgelopen jaren is gegaan in het vrijwillig traject. Het vrijwillig traject is in de ogen van de doelgroep (de jongeren en hun ouderen) alsook van ECN de beste methode/aanpak en heeft haar effecten ook bewezen.

Het wetsvoorstel is in behandeling bij de Eerste Kamer.