Missie en visie

Missie

Vanuit ECN behartigen wij de belangen van de aangesloten educatiecentra en vertegenwoordigen wij hen waar nodig bij de overheid en in de samenleving. Als brancheorganisatie ondersteunen wij de educatiecentra in de educatieve en pedagogische beleids- en visieontwikkeling. Tevens worden periodieke kwaliteitsmetingen uitgevoerd bij de aangesloten educatieve centra en worden zijn geadviseerd in het continue bevorderen van interne kwaliteitssystemen.

Visie

Voor het realiseren van onze missie zetten wij in op het:

  • opstellen en uitbouwen van kwaliteitskaders
  • periodiek uitvoeren van interne kwaliteitsmeting binnen de educatiecentra
  • deskundigheidsbevordering en kennisdeling binnen de branche
  • adviseren en ondersteunen in visie- en expertiseontwikkeling
  • optimaliseren van de brede dienstverlening op het gebied van onderwijsondersteuning
  • ondersteunen in het opbouwen van lokale en landelijke netwerken
  • bevorderen van de maatschappelijke participatie van de doelgroep
  • inzichtelijk maken en evalueren van jaarlijkse onderwijsresultaten