Nederland telt meer dan 1,3 miljoen laaggeletterden. Taal is een belangrijke vaardigheid. Beperkte en geringe kennis van taal, kan zorgen voor o.a. verminderde (carrière)kansen. Brancheorganisatie ECN en de aangesloten organisaties erkennen al jaren het belang van taal en besteden daar veel aandacht aan. De educatiecentra zelf zijn immers goede voorbeelden van initiatieven die zijn gestart om de taalvaardigheid bij jongeren, ouderen, personeel en vrijwilligers te bevorderen. ECN wil zich via haar aangesloten organisaties daarom blijven inzetten op taal en tekent samen met Minister Asscher het taalakkoord.