Actueel

09dec 2015

door: Ina Ter Avest Ruim drie jaar geleden lazen we in het NRC Handelsblad onder de kop ‘In Nederland wonen honderden kinderen in moskee-internaten’ zeer verontrustende berichten over de veiligheid en het pedagogische klimaat in een aantal studiehuizen met inwoning. Het artikel bracht een golf aan negatieve berichtgeving met zich mee. Toch sluiten de auteurs […]

08dec 2015

Nederland telt meer dan 1,3 miljoen laaggeletterden. Taal is een belangrijke vaardigheid. Beperkte en geringe kennis van taal, kan zorgen voor o.a. verminderde (carrière)kansen. Brancheorganisatie ECN en de aangesloten organisaties erkennen al jaren het belang van taal en besteden daar veel aandacht aan. De educatiecentra zelf zijn immers goede voorbeelden van initiatieven die zijn gestart […]

14nov 2015

ECN veroordeelt de laffe en afschuwelijke aanslag in Parijs, waarbij 126 mensen zijn gedood. Wij veroordelen deze laffe gruweldaad in de krachtigste bewoordingen. Onze condoleances en diepste medeleven gaan uit naar de nabestaanden van de getroffenen en naar het Franse volk.

03nov 2015

Minister Bussemaker vreest een tweedeling in het onderwijs. Maar waarom laten ouders hun kroost bijspijkeren op privé-instituten? Omdat scholen falen, zegt Francis Luijckx. lees verder Bron: Trouw 

30okt 2015

Van 9 tot 15 november 2015 zal de tiende editie van de Week van Respect plaatsvinden. Een jubileum van een initiatief dat wordt gedragen door docenten, leerkrachten, leerlingen, schoolleiders, vrijwilligers en gemeenten. Een initiatief waar ook vele politici, sporters, PABO studenten en artiesten jaarlijks een bijdrage aan leveren met als doel om tolerantie en verdraagzaamheid […]

27okt 2015

Het Oranje Fonds organiseert op 11 en 12 maart 2016, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. De afgelopen 10 jaar zijn er maar liefst 40.000 klussen geklaard en […]

10okt 2015

In de week van 12 tot 17 oktober (Brandpreventieweek) organiseert ECN samen met de aangesloten educatiecentra verschillende thema-activiteiten. De educatiecentra besteden extra aandacht aan brandveiligheid. Dit gebeurd bijvoorbeeld middels informatieavonden, waarbij brandpreventieadviseurs worden uitgenodigd. De vluchtroutes en rookmelders worden gecontroleerd en de educatiecentra organiseren ieder een ontruimingsoefening. De resultaten van deze oefeningen en activiteiten worden […]

03sep 2015

Vanaf september 2015 vieren de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal hun tweehonderdjarig bestaan. Brancheorganisatie ECN en de aangesloten organisaties besteden hier extra aandacht aan. De educatiecentra besteden in september en oktober aandacht aan de thema ‘Democratie’. Op de verschillende locaties worden debatten en informatieavonden georganiseerd waar de jongeren, ouderen en lokale bestuurders met elkaar in […]

01sep 2015

Sinds janauari 2013 hebben alle educatiecentra, aangesloten bij ECN, aangegeven bereid te zijn vrijwillig mee te doen met het vrijwillige toezicht. Met de gemeenten en het Ministerie van SZW is afgesproken dat alle centra een inspectie krijgen vanuit de GGD. Inmiddels hebben alle educatiecentra een nulmeting gehad en zijn de eenmetingen in volle gang en […]

28aug 2015

Het EC heeft een gemiddelde slagingspercentage van 96,20% (2012-2013), 96,27% (2013-2014) en 96,66% (2013-2014) in het voortgezet onderwijs. De percentage middelbare scholieren die hebben deelgenomen aan het educatieproject is gemiddeld 96,37 % (2012-2015) De percentage eindexamenkandidaten die zijn geslaagd voor hun diploma is gemiddeld 92,40% (2012-2015). Daarmee is dit hoger dan het landelijke gemiddelde van 2012-2013 […]

  • 1
  • 2