In de week van 12 tot 17 oktober (Brandpreventieweek) organiseert ECN samen met de aangesloten educatiecentra verschillende thema-activiteiten. De educatiecentra besteden extra aandacht aan brandveiligheid. Dit gebeurd bijvoorbeeld middels informatieavonden, waarbij brandpreventieadviseurs worden uitgenodigd. De vluchtroutes en rookmelders worden gecontroleerd en de educatiecentra organiseren ieder een ontruimingsoefening. De resultaten van deze oefeningen en activiteiten worden vervolgens mondeling en schriftelijk geëvalueerd.