Attachment: Rapport Kenmerken EC – Ter Avest

Rapport Kenmerken EC - Ter Avest

Een groeiend bewustzijn van het belang van ondersteuning van talentontwikkeling van jongeren in wat genoemd wordt een ‘achterstandssituatie’, heeft geleid tot het onderhavig onderzoek naar pedagogische visie en praktijken van Educatieve Centra Nederland. In dit onderzoek heeft de vraag centraal gestaan naar de kenmerkende eigenschappen en pedagogische kwaliteiten van een Educatief Centrum (EC) in Nederland, en wat de bijdrage ervan is aan de ‘pedagogische civil society’ waarin centraal staat ‘de betekenis van vrijwillige verbanden en onderlinge betrokkenheid voor opvoeden en opgroeien’. De pedagogische civil society vormt het theoretisch kader waarbinnen dit praktijkgericht kwalitatief onderzoek plaatsvindt